سیده فاطمه سیدموسوی

سیده فاطمه سیدموسوی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
نقش تنوع سنگفرش در طراحی میدان عمومی

نقش تنوع سنگفرش در طراحی میدان عمومی

تیم طراحی، شهر سولینجن را به عنوان یک اتاق برای زندگی شهری تصور کردند، قصد آنها برجسته کردن رابطه بین معماری و منظر از طریق تنوع دادن به سنگفرش بوده است.

۱۰ شهر برتر پیاده مدار

10 شهر برتر پیاده مدار

شهرهای پیاده مدار به دلیل داشتن محورهای پیاده، مقاصد خوبی برای گردشگران هستند. در این مطلب لیستی از متناسب ترین مقصدهای گردشگری با پیاده روی ارائه شده است.

نماد و مجسمه های جنجال برانگیز شهری

نماد و مجسمه های جنجال برانگیز شهری

مدت زمانی طول می کشد تا نماد و نشانه تاریخی در منظر شهر رشد کرده و به عنوان بخشی از آن شناخته شود. این مطلب برخی از نمادهایی جنجال برانگیز را معرفی می کند.

درک پایداری توسط مردم در اکسپوی جهانی باغ

درک اهمیت آب توسط مردم در اکسپوی جهانی باغ

پروژه “جایی که رود جاریست”، برای دهمین اکسپوی جهانی باغ طراحی شده و تلاشش این بود که مردم بفهمند چگونه آب پاک هم برای محیط و هم برای زندگی سالم مهم است.