خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه سنماری

فاطمه سنماری

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
عدم سازماندهی مناسب در تالاب میانکاله

عدم سازماندهی مناسب در تالاب میانکاله

0
تالاب میانکاله با وجود ثبت در فهرست ذخیره‌ گاه های طبیعی زیست‌ کره٬ کاملاً رها شده و فاقد هرگونه طراحی به منظور تاکید٬ جهت دادن و حرکت توریست در مجموعه است.
قربانگاه حاشیه مقبره خالد نبی

قربانگاه حاشیه مقبره خالد نبی

0
آیین قربانی کردن قدمتی به درازای حیات بشریت دارد. اماکن مذهبی و بقاع متبرکه چون مقبره خالد نبی از جمله قربانگاه هایی هستند که این آیین در آنها صورت می گیرد.
منظر آیینی بقعه خالد نبی

منظر آیینی بقعه خالد نبی

0
شکل‌ گیری منظر آیینی و زیستی، متأثر از مناظر طبیعی و وابسته به آن بوده و از اینرو عناصر طبیعی منظر همواره علاوه بر عملکرد خود دارای مفاهیم معنوی نیز هستند.