فاطمه سنماری

فاطمه سنماری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
عدم سازماندهی مناسب در تالاب میانکاله

عدم سازماندهی مناسب در تالاب میانکاله

تالاب میانکاله با وجود ثبت در فهرست ذخیره‌ گاه های طبیعی زیست‌ کره٬ کاملاً رها شده و فاقد هرگونه طراحی به منظور تاکید٬ جهت دادن و حرکت توریست در مجموعه است.

قربانگاه حاشیه مقبره خالد نبی

قربانگاه حاشیه مقبره خالد نبی

آیین قربانی کردن قدمتی به درازای حیات بشریت دارد. اماکن مذهبی و بقاع متبرکه چون مقبره خالد نبی از جمله قربانگاه هایی هستند که این آیین در آنها صورت می گیرد.

منظر آیینی بقعه خالد نبی

منظر آیینی بقعه خالد نبی

شکل‌ گیری منظر آیینی و زیستی، متأثر از مناظر طبیعی و وابسته به آن بوده و از اینرو عناصر طبیعی منظر همواره علاوه بر عملکرد خود دارای مفاهیم معنوی نیز هستند.