معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Fatemeh Razavi
فاطمه رضوی

پارک ملت؛ تفرجگاهی در کنار هیاهوی خیابان ولیعصر

پارک ملت می تواند به نیازهای مخاطبان از قشرها و سلایق و سنین مختلف پاسخ دهد و فضای مناسب ایجاد کند که بتوانند نیازهای تفریحی و اجتماعی خود را برطرف کنند.