خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه مهاجر

فاطمه مهاجر

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
بازخوانی منظر سورئالیستی فیلم سینمایی هتل بزرگ بوداپست

بازخوانی منظر سورئالیستی فیلم سینمایی هتل بزرگ بوداپست

ترکیب مرکب زبان سورئالیستی فیلم هتل بزرگ بوداپست با بن مایه کلاسیک روایی داستان و سبک بصری آن است که موجب وجود تقارن و پرسپکتیوهای شلوغ در فیلم می شود.