خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه مینابیان

فاطمه مینابیان

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی معماری منظر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رونق گردشگری در منظر تاریخی گورستان خالد نبی

رونق گردشگری در منظر تاریخی گورستان خالد نبی

0
گورستان مجوعه خالد نبی با قدمت هفت هزار ساله است که سنگ قبرهای آن با سایر گورستانها متفاوت بوده و به صورت المانهایی متفاوت برای مرد یا زن تعریف شده است.
توجه به شدت نور در نورپردازی بناهای تاریخی

توجه به شدت نور در نورپردازی بناهای تاریخی

0
یکی از نکات مهم در طراحی نورپردازی بناهای تاریخی، توجه به شدت نور انتخابی است. در باغ فتح آباد این شدت نور زیاد از ارزش معنوی عمارت کاسته است.