فرزان حاجی رضایی

فرزان حاجی رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
کاربرد روایتگری در طراحی منظر سایت تاریخی مردمان Metis

کاربرد روایتگری در طراحی منظر سایت تاریخی

هدف این پروژه جالب توجه و معمارانه در کانادا، یک طراحی تعاملی است که زمینه‌ های برجسته تاریخی و فعالیتهای وابسته به منظر تاریخی Batoche را در بر می ‌گیرد.

میدان باگا، فضایی مشترک برای پیاده و سواره

میدان باگا، فضایی مشترک برای پیاده و سواره

با استفاده از فضای عمومی جدید در میدان باگا در بارسلون، علاوه بر حفظ آرامش و تفریح، برای هر دو مسیر پیاده و سواره جریان پویاتری در نظر گرفته شده است.

10 فیلم که هر معمار منظری باید تماشا کند

10 فیلم که هر معمار منظری باید تماشا کند

این مطلب لیستی از فیلم ها است که نگاهی اجمالی از آینده ‌به دست می دهد. موضوعات آنها زیست محیطی، حفاظت، تغییرات آب و هوایی و مناظر خوراکی و مصرفی است.