معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Farshad Bahrami
فرشاد بهرامی

تبدیل خیابانهای بوعلی و اکباتان به پیاده راه در شهر همدان

در این پروژه هدف تبدیل دو خیابان بوعلی و اکباتان به خیابانی بدون اختلاف سطح و پله است تا عبور برای معلولان، کودکان، سالمندان و دوچرخه سواران آسان شود.