فاطمه افشاری بدرلو

فاطمه افشاری بدرلو

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
گروه معماری زاها حدید برنده مسابقه طراحی اولین ورزشگاه تمام چوب دنیا

گروه معماری زاها حدید برنده مسابقه طراحی اولین ورزشگاه تمام چوب دنیا

گروه معماری زاها حدید به عنوان برنده مسابقه بین المللی جنگل سبز رُورز برای طراحی یک استادیوم فوتبال جدید در استرود، بریتانیا اعلام شده است. این ورزشگاه اولین بنایی در جهان است که به طور کامل از چوب ساخته شده است.

هرزوگ و دمورون برنده مسابقه طراحی مجموعه هنرهای مفهومی برلین

هرزوگ و دمورون برنده مسابقه طراحی مجموعه هنرهای مفهومی برلین

این مسابقه در جهت دست یافتن به یک برنامه برای طراحی سایت پلان و منظر محوطه اطراف مجموعه بود. طرح برنده درکی است از تاثیر متقابل دو راه درونی که موزه را به چهار بخش موضوعی تقسیم می کند. بلوارهای داخلی، تماشاگران را به بازدیدی با درنگ برای دیدن هنر یا نمایش اجتماعی آن دعوت می کنند.

جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی

جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی

جایلز رینر در ساخت مجسمه های آبی مفهوی اش تنها زیبایی را هدف نگرفته است، بلکه از آن به عنوان عنصری که طرحها را با زندگی واقعی در بر می گیرد، استفاده می کند.

خانه هابیت الگویی برای بازگشت به طبیعت

خانه هابیت الگویی برای بازگشت به طبیعت

خانه هابیت تقریباً به طور کامل توسط زمین سبز اطراف خود پوشیده شده و به واسطه فرورفتن در تپه، تصویر بسیار زیبایی را ارائه کرده اند.