خانه نویسندگان مطالب توسط احسان کریمی

احسان کریمی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
بروزآوری متناسب منظر تاریخی در باغ – مقبره لیک وود

بروزآوری متناسب منظر تاریخی در باغ – مقبره لیک وود

0
باغ - مقبره لیک وود از سال 1870 میلادی، به عنوان آرامگاه، بسیاری از نامهای معروف را در خود جای داده است. این مطلب به طرح باززنده سازی این گورستان می پردازد.
۱۰ میدان برتری که طرح آنها باید مورد توجه قرار گیرد

۱۰ میدان برتری که طرح آنها باید مورد توجه قرار گیرد

0
معماران منظر متوجه ارزش فضاهای جمعی و قدرت آنها به عنوان آغازگر تحولات یک شهر و جامعه آن هستند. به همین جهت از طرح های توسعه و بهبود آنها حمایت می کنند.
ایستگاه شارژ خورشیدی در محوطه دانشگاه تگزاس

ایستگاه شارژ خورشیدی در محوطه دانشگاه تگزاس

0
ایستگاه شارژ خورشیدی در دانشگاه تگزاس ترکیبی خلاقانه از آموزش و استفاده از انرژی تجدیدپذیر است. ایستگاه فرصت یادگیری درباره انرژی های نو را فراهم می آورد.