خانه نویسندگان مطالب توسط الناز الله قلی‌لو

الناز الله قلی‌لو

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

هلن یو دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا در پایان نامه خود با استفاده از چارچوب منظر و اصول توسعه پایدار، ایده ای جدید برای محیط اردوگاه پناهجویان ارائه کرده است.
ساماندهی دریاچه و ترکیب سیستم فاضلاب با طراحی منظر

ساماندهی دریاچه و ترکیب سیستم فاضلاب با طراحی منظر

در پروژه ساماندهی دریاچه دونگ دا، میان منظر سخت و نرم تعادل برقرار شده و طراحی سطوح شیبدار و تراسها که سبب نزدیکی به آب شده است از مزیتهای آن بشمار می رود.
کارآموزی معماری منظر در دانشگاه ویرجینیا تک

کارآموزی معماری منظر در دانشگاه ویرجینیا تک

کارگاه های آموزشی، فضایی با روحیه کارآموزی جهت رشد دانشجویان ارائه می دهند. گروه EDSA در این زمینه فعالیت کرده و برنامه هایی برای دانشجویان منظر دارد.