خانه نویسندگان مطالب توسط الناز الله قلی‌لو

الناز الله قلی‌لو

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

0
هلن یو دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا در پایان نامه خود با استفاده از چارچوب منظر و اصول توسعه پایدار، ایده ای جدید برای محیط اردوگاه پناهجویان ارائه کرده است.
ساماندهی دریاچه و ترکیب سیستم فاضلاب با طراحی منظر

ساماندهی دریاچه و ترکیب سیستم فاضلاب با طراحی منظر

0
در پروژه ساماندهی دریاچه دونگ دا، میان منظر سخت و نرم تعادل برقرار شده و طراحی سطوح شیبدار و تراسها که سبب نزدیکی به آب شده است از مزیتهای آن بشمار می رود.
کارآموزی معماری منظر در دانشگاه ویرجینیا تک

کارآموزی معماری منظر در دانشگاه ویرجینیا تک

0
کارگاه های آموزشی، فضایی با روحیه کارآموزی جهت رشد دانشجویان ارائه می دهند. گروه EDSA در این زمینه فعالیت کرده و برنامه هایی برای دانشجویان منظر دارد.