الهه علیزاده

الهه علیزاده

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پروژه هایی با کاربرد عالی طراحی کاشت گیاهان

پروژه هایی با کاربرد عالی طراحی کاشت گیاهان

یک طرح کاشت حرفه ای، اصولی از پروژه را که مورد تأکید است، برجسته می سازد. پروژه های معرفی شده در این مطلب با کاربردی بی نظیر از طراحی کاشت ساخته شده اند.

توسعه خانه رامیلاهوآ با قاب کننده های بتنی

توسعه خانه رامیلاهوآ با قاب کننده های بتنی

طرح توسعه خانه مسکونی که در اکوادور است با هدف ایجاد دید و منظر مطلوب طراحی شده است. برای این کار در این پروژه از دیوارهای بتنی قاب کننده استفاده شده است.