خانه نویسندگان مطالب توسط بهشته جعفری

بهشته جعفری

آواتار بهشته جعفری
0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تعریف متفاوت مفاهیم در هند

تعریف متفاوت مفاهیم در هند

0
تفاوت در نوع نگاه انسان به پدیده ها می تواند بر بسیاری از شئونات زندگی او تأثیر بگذارد و همین تفاوتها در مفاهیم گوناگون، سبب تفاوت در زندگی هندیها شده است.
نقش روابط انسانی در شکل دهی به ساختار محیط

نقش روابط انسانی در شکل دهی به ساختار محیط

0
مردم روستای پارسیان با هم روابط خویشاوندی دارند. وجود حس اعتماد باعث شده که خانه ها درب ورودی نداشته باشد و حریم خانه توسط چند پله از حریم کوچه جدا می شود.
ایجاد هماهنگی در بنا و سایت با استفاده از تشابه مصالح

ایجاد هماهنگی در بنا و سایت با استفاده از تشابه مصالح

0
استفاده از آجر در نما، تزئینات و کفسازی مسیر منتهی به گنبد قابوس باعث شده که بنا و مسیر به دلیل تشابه مصالح با یکدیگر همخوانی و هماهنگی مطلوبی داشته باشند.
ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

0
مردم روستای پارسیان برای نان حرمت قائل بوده و پخت نان را نوعی عبادت می دانند. بنابراین جهت گیری تنور رو به قبله است تا بر حس معنوی این فعل مقدس بیافزاید.
همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت

همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت

0
احداث ساختمان در روستای پارسیان، آسیبی به طبیعت وارد نمی کند و همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت اطراف دارد و از سنگ طبیعی منطقه پایکوهی برای پی استفاده شده است.
گیاهشناسی کاربردی در معماری بومی روستای پارسیان

گیاهشناسی کاربردی در معماری بومی روستای پارسیان

0
دانستن ویژگیهای گیاهان برای استفاده در معماری امری ضروری است. در معماری بومی روستای فارسیان از تنه درخت توت برای ستون و درخت بلوط برای تیر استفاده شده است.
المانهای شهری، وسیله ای برای ابراز همدردی کشورها با یکدیگر

المانهای شهری، وسیله ای برای ابراز همدردی کشورها با یکدیگر

0
نمادهای شهر یکی از عوامل هویت ساز منظر شهری هستند. اهمیت آنها به حدی است که وسیله ای برای ابراز همدردی و بیان احساسات انسانها با ملیتهای مختلف هستند.
بررسی پتانسیلهای توسعه اکوتوریسم در روستای فارسیان

بررسی پتانسیلهای توسعه اکوتوریسم در روستای فارسیان

1
یکی از روستاهای ایران که جاذبه ­های طبیعی و فرهنگی قابل توجهی دارد، روستای فارسیان است. تدوین جدول SWOT توسعه اکوتوریسم این روستا هدف اصلی این نوشتار است.
محل مناسب مبلمان در باغ شاهزاده ماهان

محل مناسب مبلمان در باغ شاهزاده ماهان

0
سطل های زباله در باغ شاهزاده ماهان به رنگ سبز و در فواصل بین شمشادهای حاشیه مسیر اصلی قرار گرفته اند تا وجود آنها برای منظر باغ مزاحمتی را ایجاد نکند.