بهشته جعفری

بهشته جعفری

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تعریف متفاوت مفاهیم در هند

تعریف متفاوت مفاهیم در هند

تفاوت در نوع نگاه انسان به پدیده ها می تواند بر بسیاری از شئونات زندگی او تأثیر بگذارد و همین تفاوتها در مفاهیم گوناگون، سبب تفاوت در زندگی هندیها شده است.

نقش روابط انسانی در شکل دهی به ساختار محیط

نقش روابط انسانی در شکل دهی به ساختار محیط

مردم روستای پارسیان با هم روابط خویشاوندی دارند. وجود حس اعتماد باعث شده که خانه ها درب ورودی نداشته باشد و حریم خانه توسط چند پله از حریم کوچه جدا می شود.

ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

مردم روستای پارسیان برای نان حرمت قائل بوده و پخت نان را نوعی عبادت می دانند. بنابراین جهت گیری تنور رو به قبله است تا بر حس معنوی این فعل مقدس بیافزاید.

همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت

همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت

احداث ساختمان در روستای پارسیان، آسیبی به طبیعت وارد نمی کند و همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت اطراف دارد و از سنگ طبیعی منطقه پایکوهی برای پی استفاده شده است.

محل مناسب مبلمان در باغ شاهزاده ماهان

محل مناسب مبلمان در باغ شاهزاده ماهان

سطل های زباله در باغ شاهزاده ماهان به رنگ سبز و در فواصل بین شمشادهای حاشیه مسیر اصلی قرار گرفته اند تا وجود آنها برای منظر باغ مزاحمتی را ایجاد نکند.

پیشنهادی برای جزئیات اجرایی پله

پیشنهادی برای جزئیات اجرایی پله

در جزیره نیوهلند در سنت پترزبورگ روسیه، در جزئیات اجرایی پله از سنگ به ضخامت ۱۵ سانتیمتر استفاده شده است به طوری که سنگ کف پله از سنگ پیشانی آن مجزا نیست.

المان شهری متاثر از خصوصیات جغرافیایی منطقه

المان شهری متاثر از خصوصیات جغرافیایی منطقه

وجود مرزهای آبی و کشتی های بسیار در روسیه، باعث شده “لنگر” به یک نماد و المان هویت ساز و بومی در شهر سن پترزبورگ که پر از رود و کانالهای آبی است، تبدیل شود.