خانه نویسندگان مطالب توسط بهار به جویان

بهار به جویان

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نقد پروژه باغ موزه هنر ایرانی

نقد پروژه باغ موزه هنر ایرانی

1
باغ موزه هنر ایرانی در منطقه الهیه تهران واقع شده و از لحاظ معماری مربوط به دوره پهلوی اول بوده و با شیوه معماری خاص در سال 1310 بنا شده است.