خانه نویسندگان مطالب توسط سید علی تقوی

سید علی تقوی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تبدیل یک پارکینگ به پارک عمومی در آپلدورن هلند

تبدیل یک پارکینگ به پارک عمومی در آپلدورن هلند

1
در شهر آپلدورن هلند، یک پارکینگ با فضایی محدود و تراکم اتومبیل بالا به یک پارک شهری به عنوان فضای جمعی برای مردم با مسیرهای پیاده و فضای استراحت تبدیل شد.