آرزو نوروزی فرا

آرزو نوروزی فرا

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
بامهای سبز اداره ثبت اختراعات اروپا در هلند

بامهای سبز اداره ثبت اختراعات اروپا در هلند

این بام سبز نمونه ای مفهومی از منظر هلندی را نمایش می دهد. این طرح به اتاقهای مجزا از لحاظ زیست محیطی که توسط آب بند از شن دریا جدا شده اند، تقسیم می شود.

نتایج برجسته طراحی باغ مطبق هیلگارد

نتایج برجسته طراحی باغ مطبق هیلگارد

طرحهای پیشنهادی منظر در باغ مطبق هیلگارد بیان کننده مجموعه ای از مفاهیم ساده هستند که در عناصر باغ منعکس شده و دید و منظر مطلوبی به اطراف پدید آورده اند.

ایده باغشهر در تراکم بالای کلانشهرها

ایده باغشهر در تراکم بالای کلانشهرها

در کلانشهرها تراکم بالا اجتناب ناپذیر است. جنبش باغشهر سطح گسترده ای از اقدامات را در بر می گیرد که به دلیل هزینه های زیاد به صورت پراکنده اجرا می شود.

نهادهای محلی جدید شهرها را تغییر خواهند داد

نهادهای محلی جدید شهرها را تغییر خواهند داد

نهادهای محلی جدید می توانند نقطه شروعی برای نوآوریهای جدید اجتماعی در شهرها و جوامع ما باشند. ویژگی مشترک این گروههای شهروندی، تقویت حس اجتماعی است.

راهنمای کاربردی انتخاب درختان شهری

راهنمای کاربردی انتخاب درختان شهری

اهمیت درختان در منظر شهری بر کسی پوشیده نیست. درختان شهری فراتر از عنصری تزئینی، به بهبود سطح زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهرها کمک می کنند.