آتنا هرمزی

آتنا هرمزی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
تبدیل آبراه به فضای عمومی در لیورپول

تبدیل آبراه به فضای عمومی در لیورپول

بازآفرینی بخشی از میراث حفاظت شهر؛ شامل فضای عمومی و گسترش نخستین و مهمترین کانال بزرگ شهری، لیورپول در انگلستان را بعد از نسلها درگیر کرده است.

ایده های بازآفرینی روستای شانگ پینگ

ایده های بازآفرینی روستای شانگ پینگ

روستای شانگ پینگ با کشاورزی سنتی و فرهنگ هاکا به عنوان روستای تاریخی انتخاب و بازآفرینی مدرسه‌ یانگ و کوهستان تای ‌فو تای در آن انجام شد.