خانه نویسندگان مطالب توسط آتنا هرمزی

آتنا هرمزی

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
تبدیل آبراه به فضای عمومی در لیورپول

تبدیل آبراه به فضای عمومی در لیورپول

0
بازآفرینی بخشی از میراث حفاظت شهر؛ شامل فضای عمومی و گسترش نخستین و مهمترین کانال بزرگ شهری، لیورپول در انگلستان را بعد از نسلها درگیر کرده است.
ایده های بازآفرینی روستای شانگ پینگ

ایده های بازآفرینی روستای شانگ پینگ

0
روستای شانگ پینگ با کشاورزی سنتی و فرهنگ هاکا به عنوان روستای تاریخی انتخاب و بازآفرینی مدرسه‌ یانگ و کوهستان تای ‌فو تای در آن انجام شد.