خانه نویسندگان مطالب توسط احمد فیض

احمد فیض

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی
نقد و بررسی کفسازی بافت نوسازی شده و نوسازی نشده روستای فارسیان

نقد و بررسی کفسازی بافت نوسازی شده و نوسازی نشده روستای فارسیان

0
كفسازى به عنوان يكى از عوامل مهم افزايش كيفيت معابر، هدايت عابران پياده، هدايت آبهاى سطحى، ارتقاء ايمنى مسير و در نهايت افزایش كيفيت محيط بشمار مي رود.