خانه نویسندگان مطالب توسط آذین اسماعیل زاده

آذین اسماعیل زاده

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
10 کتاب که در سال چهارم رشته معماری منظر باید بخوانید

۱۰ کتاب که در سال چهارم رشته معماری منظر باید بخوانید

1
جو کلنسی، دانش آموخته رشته منظر در مقالاتی، کتاب های مفید برای دانشجویان منظر را معرفی می کند. در این مطلب کتاب هایی که در سال چهارم مفید است معرفی شده است.
پل عابر پیاده و دوچرخه سواری بر روی اتوبان

پل عابر پیاده و دوچرخه سواری بر روی اتوبان

0
طراحی این پل بسیار ساده بوده و استفاده از کابل سبب شفافیت آن چه برای ناظر بیرونی و چه برای کاربر شده است.