خانه نویسندگان مطالب توسط احمدرضا داداندیش

احمدرضا داداندیش

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نقد خیابان ولیعصر

نقد خیابان ولیعصر

0
خیابان ولیعصر از جمله محورهای مهم در توسعه تاریخی شهر تهران بوده و عناصر کهن معماری و منظر طبیعی آن، عناصری با کیفیت هستند که هنوز به تهران هویت می بخشند.