خانه نویسندگان مطالب توسط امیرمحمد بابالو

امیرمحمد بابالو

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
توسعه مجدد مال راندل توسط هاسل

توسعه مجدد مال راندل توسط هاسل

0
برای 40 سال، مال راندل در آدلاید واقع در استرالیای جنوبی، مکانی برای مردم به منظور خرید، شام خوردن و جمع شدن با دوستان بوده است.
مشارکت با محلی ها بهترین راه تجدید حیات یک محله

مشارکت با محلی ها بهترین راه تجدید حیات یک محله

0
هدف اصلی پروژه محله Barri del Castell، دگرگونی چهار خیابان و تبدیل آنها به فضاهایی پیاده محور است. طراحان می خواهند وضعیت دسترسی و کیفیت فضاهای عمومی را از طریق ایجاد منطقه ای که تحرک عابر پیاده با تحرک وسایل نقلیه کامل می شود، بهبود بخشند.