امیرمحمد بابالو

امیرمحمد بابالو

دانشجوی کارشناسی برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
توسعه مجدد مال راندل توسط هاسل

توسعه مجدد مال راندل توسط هاسل

برای 40 سال، مال راندل در آدلاید واقع در استرالیای جنوبی، مکانی برای مردم به منظور خرید، شام خوردن و جمع شدن با دوستان بوده است.

مشارکت با محلی ها بهترین راه تجدید حیات یک محله

مشارکت با محلی ها بهترین راه تجدید حیات یک محله

هدف اصلی پروژه محله Barri del Castell، دگرگونی چهار خیابان و تبدیل آنها به فضاهایی پیاده محور است. طراحان می خواهند وضعیت دسترسی و کیفیت فضاهای عمومی را از طریق ایجاد منطقه ای که تحرک عابر پیاده با تحرک وسایل نقلیه کامل می شود، بهبود بخشند.