shima-tajarlou-03

پرندگان نه تنها به مجسمه های شهری جان دوباره می بخشند بلكه در احیای روح فضا و پویایی منظر شهری نقش بسزايي دارند. همانطور که در عکس مشاهده می شود، پرندگان جذب مجسمه شخصیتهای برجسته روسیه شده اند. پس جذب مخاطب و تعامل بیشتر مردم با فضا از ارتباط تنگاتنگ محیط طبیعی و مصنوع (انسان ساخت) نشات مي گيرد.

People interact with the landscape by the relationship between natural and synthetic environments
عکس و توضیح از : شیما طجرلو / سن‌پترزبورگ و مسکو / روسیه/ پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیتاثیر مناظر گیرا و جالب توجه بر میزان پیاده روی هفتگی مردم
مطلب بعدیاحیاء و بازیابی طبیعت در طراحی محوطه دانشگاه
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید