setareh-khamseli-02

تپه گنجشکها تنها بلندی در شهر مسکو است که از آن، کل شهر پیدا است. با وجود قرارگيري بقيه شهر بر روي زميني مسطح، چشم در نگاه اول به سمت شهر، دچار اغتشاش می‌شود، چون ساخت آسمانخراشها در محله جدید مسکو (mercury city tower) با بر هم زدن خط آسمان شهر باعث تغییر در نگاه آرام ناظر به سمت آسمان شده است.

perspective change from the ground to the sky
عکس: ستاره خمسه لی / مسکو / روسیه / پاییز 1395

نمونه نامناسب

مطلب قبلیعوامل موثر در کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی در محلات
مطلب بعدینمایش رویکرد در حال تحول چین در ارتباط با آب در نظرگاه رودخانه آیوی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید