setareh-khamseli-02

تپه گنجشکها تنها بلندی در شهر مسکو است که از آن، کل شهر پیدا است. با وجود قرارگیری بقیه شهر بر روی زمینی مسطح، چشم در نگاه اول به سمت شهر، دچار اغتشاش می‌شود، چون ساخت آسمانخراشها در محله جدید مسکو (mercury city tower) با بر هم زدن خط آسمان شهر باعث تغییر در نگاه آرام ناظر به سمت آسمان شده است.

perspective change from the ground to the sky
عکس: ستاره خمسه لی / مسکو / روسیه / پاییز ۱۳۹۵

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید