reducing-the-crashesمطالعه معیارهای امنیت برای ۱۳ خیابان در شهر نیویورک که بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ صورت گرفته، بیانگر این است که برنامه ریزی صحیح برای خیابانها، با کاستن از باندهای سواری برای اتومبیلها و افزودن به باندهای دوچرخه، میزان تصادفات را تا ۶۷ درصد کاهش می دهد. همچنین ایجاد میدان دید بالا در گذرگاه های عابر پیاده، تصادفات عابرین پیاده را تا ۴۸ درصد کاهش می دهد. سرعت گیرها و محدودیتهای کاهش سرعت تاثیرات محدودی بر میزان تصادفات داشته اند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Chen, Li, Cynthia Chen, Reid Ewing, Claire E. McKnight, Raghavan Srinivasan, and Matthew Roe. (2013). Safety countermeasures and crash reduction in New York City-Experience and lessons learnedAccident Analysis & Prevention۵۰, ۳۱۲-۳۲۲.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید