view-through-a-window-on-recoveryدر اتاقهای ویژه جهت بهبود بیمار بعد از عمل جراحی در بیمارستان، بیمارانی که در مقابل پنجره ای رو به سوی مناظری از درختان هستند نسبت به بیمارانی که پنجره اتاق آنها رو به سوی یک دیوار آجری است، به میزان 10 درصد کمتر در بیمارستان می مانند و مسکن های قوی کمتری برای بهبودشان مصرف می کنند؛ همچنین طبق گفته پرستاران، انرژی منفی و سخنان ناامیدکننده کمتری از این بیماران گزارش شده است.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Ulrich, Roger. (1984) View through a window may influence recovery from surgery.Science, 224(4647) 224-225.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

مطلب قبلیدیوارنگاری در منظر شهری روسیه
مطلب بعدیمحل پارک خودرو در لبه خیابانهای شهر مسکو
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید