hadi-pour-reza-05بناهای شاخص شهری همواره در ورای کالبدشان، باعث پدید آمدن خاطره‌ جمعی شده و هویت منطقه را می‌ سازند. از جمله، مساجد که از بناهای هویت‌ ساز شهر هستند و نقش مهمی در خاطره سازی شهرهای ایرانی ایجاد می‌ کنند. مسجد سرخی بندر انزلی که سالیان دراز با همین نام شناخته‌ شده و ساختمان آجری و حیاط بزرگ آن در ذهن مردم بازار و شهر خاطره ایجاد می‌ کرد، به‌ یکباره به ساختمانی مکعبی و بدون حیاط تبدیل‌ شده و حتی نام قدیم آن به مسجد ولیعصر تغییر یافته است. این دگرگونیها نه‌ تنها هویت مکان را از بین می‌ برند، بلکه چهره‌ ای نامأنوس به بناهای شاخص شهر داده و از میزان نزدیکی انسان و فضا می‌ کاهند.

 Collective memory make’s identity
عکس: سیدهادی پوررضا / بندرانزلی / گیلان / مرداد ۹۵

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید