zahra abaee9

در جای جای مقبره پیر شالیار الگوی رفتاری دخیل بستن بسیار دیده می شود. با این تفاوت که در دخیل بستن با پارچه های رنگی فقط به در و پنجره مقبره اکتفا نکرده و از درختی به درخت دیگر نیز نمود آن مشاهده می شود. این امر حاکی از اهمیت به درخت و درختان کهنسال است که با باور بومیان منطقه گره خورده است.

Importance of trees in Hawraman people beliefs
عکس: زهرا عبایی / روستای هورامان/ کردستان / بهار 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیتاثیر زلالی و شفافیت آب در زمان بازدید از دریاچه
مطلب بعدیصرفه جویی در هزینه ها با استفاده از بام سبز
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید