zahra abaee9

در جای جای مقبره پیر شالیار الگوی رفتاری دخیل بستن بسیار دیده می شود. با این تفاوت که در دخیل بستن با پارچه های رنگی فقط به در و پنجره مقبره اکتفا نکرده و از درختی به درخت دیگر نیز نمود آن مشاهده می شود. این امر حاکی از اهمیت به درخت و درختان کهنسال است که با باور بومیان منطقه گره خورده است.

Importance of trees in Hawraman people beliefs
عکس: زهرا عبایی / روستای هورامان/ کردستان / بهار ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید