shaghayegh jalil pour 5

در نظر گرفتن سکو در جداره تجاری روستای هورامان علاوه بر فراهم آوردن فضایی برای عرضه محصولات، نقش عنصری واسط را میان لبه تجاری و معبر ایفا کرده و فضایی برای توقف و مکث به کاربران می دهد. این سکوها را می توان نمودی از توجه به انسان و نیازهای رفتاری وی در این محیط دانست.

Platform, a manifestation of pay attention to humans life
عکس از: بهشته جعفری و توضیح از: شقایق جلیل پور  / روستای هورامانات/ کردستان / بهار ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید