beheshte jafari

در روستای هورامان تخت، حفظ معماری بومی و تلاش در جهت بومی سازی مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما عدم وجود ضوابط ساخت و ساز بومی در بنیاد مسکن، سبب اجرای آپارتمانهای بی هویت و غیربومی شده است که دارای اسکلت بتنی و دیوارهای بلوک سفالی هستند. این ساختمانها که با معماری منطقه هیچ سنخیتی ندارند، موجب تخریب منظر بومی روستای هورامان تخت شده اند.

Hawraman’s future landscape, victim of structural Criteria lack
عکس: بهشته جعفری / روستای هورامان / کردستان/ بهار ۱۳۹۵

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید