hadi poor reza

پیاده راهها، بازارها و انسان محوری؛ سه مورد مهم در طراحی شهرهای پر رونق محسوب می شوند. در برخی شهرها، مسیرهای پیاده در محیط هایی شکل گرفته اند که از مناطق تجاری مهم و شلوغ شهر محسوب می شوند. خیابان علم الهدی شهر رشت دارای یک مسیر با جداره های تجاری است که در ابتدا تنها در دو طرف دارای پیاده رو بود. با پیاده محور کردن این خیابان، رونق در جداره های تجاری این خیابان از قبل بیشتر شده و همچنین با انسانی کردن محیط، این محور پر رنگتر شده و به کیفیتهای شهری از جمله جنب و جوش، حضور مردم در شهر، درگیر شدن اقتصاد و زندگی روزمره در کنار پیاده روی و تفریح افزوده است.

The impact of the pedestrian priority on streets boom
عکس: سید هادی پوررضا / پیاده راه علم الهدی / رشت / بهار 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیبرترین پروژه های برنده جایزه موسسه معماری AIA در سال 2015
مطلب بعدیکُرنلیا هان اُبرلندِر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه محقق اردبیلی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید