منظر مردمی

جوانان شهر تفت در حال آماده سازی فضای جلوی تکیه شاه ولی برای نماز جماعت اند. فرش کردن هر روزه این مکان در اوقات شرعی  نشان از باورهای عمیق آیینی مردم این دیار دارد. منظر این مکان حاصل چند کاربردی بودن آن و حضور مستقیم مردم در شکل دهی به فضاست. اینجا مردم هستند که منظر را می سازند.

Here, people make their landscape
عکس: مینا لطف اللهی یقین / تکیه شاه ولی / تفت / پاییز ۱۳۹۴

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید