آگاهی از تغییرات اقلیمی به این معناست که ما در حرفه خود، موظف به درک بیشتر خطرات آن باشیم و کارمان در جهت یافتن راه حل برای این مشکل باشد. کاتچکارن وراکام

مشخصات مطلب

کاتچکارن وراکام
آگاهی از تغییرات اقلیمی به این معناست که ما در هر حرفه ای که هستیم، موظف به درک بیشتر خطرات این تغییرات باشیم و هر بخش از کارمان در جهت یافتن راه حل برای این مشکل باشد.

کاتچکارن وراکام – معمارمنظر
Kotchakorn Voraakhom – Landscape Architect


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *