برای آنکه طراحان بیاموزند که باغ های آینده را چگونه طراحی کنند، می بایست تاریخ را به خوبی مطالعه کنند. تام ترنر - معمار منظر
تام ترنر
برای آنکه طراحان بیاموزند که باغ های آینده را چگونه طراحی کنند، می بایست تاریخ را به خوبی مطالعه کنند.

تام ترنر – معمار منظر
Tom Turner – Landscape Architect


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تام ترنر
تام ترنر
عاطفه کریمی

عاطفه کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط