مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی نشانگر افزایش دو برابری زمان بازی پس از افزودن نهر آب، گلها، صخره ها و ... است.
تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان

مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین بازی قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی در پژوهش صورت گرفته در دانشگاه تنسی، نشانگر افزایش چشمگیر فعالیت فیزیکی کودکان در زمین جدید است که با گل ها و کنده های درختان احاطه شده است. مطابق با این پژوهش، زمان بازی کودکان پس از افزودن نهر آب، گل ها، صخره ها و کنده های درختان بیش از دو برابر نسبت به حالت قبل افزایش یافته است.


Source: Coe, D. P., J. I. Flynn, D. L. Wolff, S. N. Scott, and S. Durham. (2014). Children’s Physical Activity Levels and Utilization of a Traditional versus Natural Playground. Children Youth and Environments24(3), 1-15.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان
تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان
شبنم محمدزاده

شبنم محمدزاده

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

مطالب مرتبط