مدت زمان بازی بچه ها در مکانهایی در بیرون از خانه به طور موثری با فعالیتهای جمعی، برقراری ارتباط و مهارتهای اجتماعی آنها رابطه دارد.

مشخصات مطلب

تاثیر بازی بیرون از خانه بر مهارتهای اجتماعی کودکان

پژوهشی که داده ها و اطلاعات آن بر اساس 575 مادر استرالیایی که یک فرزند 2 تا 5 ساله دارند فراهم گردیده، نشانگر آن است که مدت زمان بازی بچه ها در “مکان های بیرون از خانه” به طور موثری با مهارتهای اجتماعی مانند “برقراری ارتباط” و “فعالیت های جمعی” آن ها در ارتباط است. این در حالی است که مدت زمان استفاده کودکان از تلفن همراه و تبلت ها تاثیر منفی بر “مهارتهای اجتماعی” آن ها داشته است.


Source: Hinkley T, Brown H, Carson V, Teychenne M (2018) Cross sectional associations of screen time and outdoor play with social skills in preschool children. PLoS ONE 13(4): e0193700


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *