laura musacchio 01

منظر پایدار مبتنی بر حالت یا وضعیت قطعی نیست که در زمان و مکان جغرافیایی منجمد شده و یا با تمرین از روی دستورالعمل‌ها ثابت به دست آمده باشد. بلکه حالت پویایی از سیستم با مسیرها و نتایج متعدد و شامل قابلیت‌های چندگانه است که نه تنها موجب خدمت رسانی به اکوسیستم می شود بلکه تاب‌ آور و سازگار است.
لورا موسچینو – معمار منظر
Laura Musacchio- Landscape Architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید