اگر بتوانیم فضاهای بازیافت زباله را به عنوان بخشی از چرخه طبیعی شهر تعریف کنیم این فضاها به فضاهایی ارزشمند برای تولید مجدد محصول تبدیل می‌شوند. یاسمین عباس
یاسمین عباس
برای حفظ محیط زیست و زندگی انسان‌ها باید روند بازیافت زباله به طور اساسی به روندی پایدار تبدیل شود که در مرحله اول تغییر ذهنیت در این باره اهمیت ویژه‌ایی دارد. اگر ما بتوانیم نگرش خود را به زباله تغییر دهیم و فضاهای بازیافت زباله را به عنوان بخشی از چرخه طبیعی شهر تعریف کنیم این فضاها به فضاهایی ارزشمند برای تولید مجدد محصول تبدیل می‌شوند.

یاسمین عباس – معمار
Yasmine Abbas – Architect


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

یاسمین عباس
یاسمین عباس

نویسنده:

  • آناهیتا مدرک

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط