Joseph Patrick Riley 01

شهر باید فضایی دلنشین باشد. یک شهر در واقع تمام دنیای شهروندانش است به خصوص برای قشر کم درآمد که امکان سفر و تجربه فضاهای مختلف را ندارند. به همین دلیل طراحی فضایی نه تنها کارآمد بلکه دلنشین برای شهروندان وظیفه یک طراح شهری است.
جوزف پاتریک ریلی – شهردار
Joseph Patrick Riley – Mayor

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید