طبیعت مجموعه ای از معانی است نه مکانها و منظر تبلور اعمال و افکار انسان در محیط است نه چیزی صرفاً جدای از او و نه یک چشم انداز.
آن ویستون اسپیرن – معمارمنظر
Ann Whiston Spirn – Landscape Architect
مطلب قبلیبام سبز منحنی شکل مرکز سلامتی
مطلب بعدیبازدید علمی و آموزشی به شهر همدان و دو روستای ملحمدره و علیصدر
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید