کاشت مناسب در همسایگی یکدیگر

یکی از نکات مورد توجه در طرح کاشت مناسب منظر، توجه به توازن و هماهنگی گیاهان مختلف در کنار یکدیگر است، به گونه ای که تفاوت آنها در کنار هم، تکمیل کننده دیگری باشد. برای نمونه در کاخ گلستان، کاشت پیچ گلیسین در کنار تنه درخت سرو، از طرفی موجب اتکای گلیسین به سرو جهت رشد کردن و بالا رفتن شده و از سوی دیگر، تنه لخت درخت با شاخ و برگ پیچ پوشیده شده است. در این توازن، گویی هر گیاه بخشی از دیگری است و با زیستن در کنار هم، دیگری را کامل می کنند.


 Proper Planting in thr Neighborhood of Each Other
عکس و توضیح از: فاطمه سعیدنژاد / کاخ گلستان / تهران / بهار 1397


نمونه خوب

مطلب قبلیجالب ترین خیابانهای جهان بر اساس فعالیتها و تجربیات مخاطبین
مطلب بعدیسزار پلی
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید