Herbert Dreiseitl 01

سیستم حاکم بر شهرها و نواحی آن باید تبدیل به منظرآبی شود. مناظر آبی سیستم هایی پویا هستند که روندی زنده و پاک همچون طبیعت به وجود می آورند. خاصیت پاکسازی رودخانه ها برای تالاب ها بسیار با ارزش است. حال اگر مزیت جریان طبیعی آب با استفاده از تکنولوژی هوشمند به شهرها بازگردد می توان فرآیند طبیعی پاکسازی را در شهرها دوباره خلق کرد.
هربرت درایزایتل – معمار منظر

Herbert Dreiseitl – Landscape Architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید