نیترات در جریان آبیِ مدفون، به طور متوسط 18 مرتبه نسبت به جریان آبی روباز، مسافت بیشتری را قبل از خارج شدن طی می کند. دفن کردن جذب نیتروژن را کاهش می دهد.

تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن“مسیرهای آبی” که زیر نور خورشید جریان دارند، منجر به حفظ نیتروژن در حوزه آبخیز می گردند. نیترات در “جریان آبیِ” گذرا از درون کانال های مدفون در خاک، به طور متوسط 18 مرتبه نسبت به جریان آبی روباز، مسافت بیشتری را قبل از خارج شدن از آب، به سمت انتهای مسیر آب طی می کند. دفن کردن اساساً جذب نیتروژن را در “جریانهای آبی” کاهش می دهد.   

گردآوری و ارائه: مریم طاهری


Source: Beaulieu, Jake J., Heather E. Golden, Christopher D. Knightes, Paul M. Mayer, Sujay S. Kaushal, Michael J. Pennino, Clay P. Arango et al. (2015). Urban Stream Burial Increases Watershed-Scale Nitrate Export. PLOS ONE, 10(7), e0132256.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن
تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

نویسنده:

  • مریم طاهری

    دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مطالب مرتبط