عدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان

رعایت فواصل کاشت درختان، از اصول مهم طراحی منظر است. در طراحی کاشت پارک ملت قزوین، فاصله درختان متناسب با قطر تاج درخت، میان آنها ایجاد نشده است.
عدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان

رعایت فواصل کاشت درختان، از اصول مهم طراحی منظر است. در طراحی کاشت درختان باید متناسب با قطر تاج درخت، میان آنها فاصله ایجاد کرد. برای مثال همان طور که در عکس مشاهده می شود، در پارک ملت شهر قزوین، دو درخت با فواصل خیلی کم و بدون در نظر گرفتن قطر تاج در کنار هم کاشته شده اند.


Lack of Proper Distance for Planting Trees
عکس و توضیح از: فاطمه شامحمدی / پارک ملت / قزوین / اردیبهشت ۱۳۹۷


نمونه نامناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

عدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان
عدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان

نویسنده:

  • فاطمه شامحمدی

    دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مطالب مرتبط