roghaye ghanbari 01

یکی از اصولی که می توان برای نشان دادن مکانی خاص در فضا از آن استفاده کرد، تأکید است. این تصویر دانشکده های علوم انسانی و علوم اجتماعی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی نشان می دهد و مشخص است که از دو درخت نارون توپی برای تأکید بر دانشکده ها استفاده شده است.
How to use the concept of space emphasis
عکس و توضیح از: رقیه قنبری / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / قزوین / اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه خوب

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید