تحقیقات صورت گرفته در بندر تل‌آویو در سرزمینهای اشغالی نشانگر این بوده که حضور “درختان” در خیابانی با ترافیک سنگین، موجب “خنکی هوا” تا حدود 17.5 درجه سانتیگراد می شود و تا حدود 16.6 درجه سانتیگراد هوای یک باغ کوچک (۰.۳۷ هکتار) را خنک می‌ سازد. همچنین مطابق با این تحقیق، “اثرات خنک‌ کنندگی” تا مسافت 100.58 متر از محل احساس می شود.

گردآوری و ارائه: مریم طاهری


Source: Shashua-Bar, L., and M. E. Hoffman. (2000). Vegetation as a climatic component in the design of an urban street: an empirical model for predicting the cooling effects of green urban areas with trees. Energy and Buildings. 31(3). 221-235.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیتبدیل 30 هکتار باغ زیتون به مسکن همگانی همساز با طبیعت
مطلب بعدینگاهی گذرا به فعالیتهای ریچارد میر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید