هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند.
فرد کنت – برنامه ریز شهری

Fred Kent – Urban planner

مطلب قبلیطراحی هتل سراب برای اولین سایت یونسکو در عربستان
مطلب بعدینکات مهم برای تحصیل در رشته معماری منظر
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید