سلامت شهر را می توان با میزان سرزندگی و پویایی خیابان ها و فضاهای عمومی آن اندازه گیری کرد.
ویلیام وایت – جامعه شناس شهری

William H Whyte – Urban sociologist

مطلب قبلیتبدیل فضای منزوی حاشیه رودخانه Storaa به فضای زنده شهری
مطلب بعدیمزایای زیست محیطی بامهای سبز
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید