Hadi Pour Reza 08

برخی شهرهای ایران به دلیل داشتن محصولاتی خاص، دارای کیفیت محیطی خاصی هستند. این کیفیت می تواند در پس زمینه رنگی شهر نمود پیدا کند، به گونه ای که این رنگ حتی در نوع تجهیزات شهری همانند تابلوها و ویترین فروشگاه ها پدیدار شود. نیشابور شهری است که محصول اصلی آن فیروزه است و این کیفیت رنگی را داراست، به گونه ای که این کیفیت، در فروشگاه های شهر به دلیل وجود ویترین و تابلوها، با همان پس زمینه رنگی فیروزه ای، نمود پیدا می کند. هنگامی که شخصی حتی بدون پیش زمینه درباره محصول این شهر به نیشابور سفر کند، تولیدات این شهر در نظرش همان هویت شهر را مجسم می سازد. این قابلیت می تواند تقویت شود و با ساماندهی جداره ها و محیط، به هر شهری هویت رنگی خودش را اعطاء کند.

Color identity in Neyshabur
عکس از: الناز سادات حسینی و توضیح از: سید هادی پوررضا / بازار نیشابور / نیشابور / فروردین ۱۳۹۷

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید