Margaret Drabble 01

منظر، تغییر می کند اما بسیار آهسته و از این طریق ارتباط پویا بین گذشته و آینده ما  انسانها را برقرار می کند. چنانچه مناظر مورد علاقه ما به یکباره و به شکل غیر قابل شناسایی تغییر کند عمیقاً ناراحت می شویم زیرا نه تنها یک مکان بلکه خودمان و تداوم مراحل مختلف زندگی خود را از دست می‌دهیم.
مارگارت درَبل – نویسنده

Margaret Drabble – Novelist

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید