منظر یک گفتمان است  که از طریق آن گروه‌های اجتماعی متفاوت در طول تاریخ، هویت گروهی خود و رابطه شان را با سرزمین و سایر گروه های انسانی شکل داده اند. این گفتمان از نظر فلسفی و عملی ارتباط نزدیکی با نحوه نگرش ما دارد.
دنیز کاسگرُِو – جغرافیدان

Denis Cosgrove – Geographer

مطلب قبلینوآوریهای سبز در پارک شکارچیان نیویورک
مطلب بعدیطراحی میدان Lubert دانشگاه توماس جفرسون
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید