Denis Cosgrove 01منظر یک گفتمان است  که از طریق آن گروه‌های اجتماعی متفاوت در طول تاریخ، هویت گروهی خود و رابطه شان را با سرزمین و سایر گروه های انسانی شکل داده اند. این گفتمان از نظر فلسفی و عملی ارتباط نزدیکی با نحوه نگرش ما دارد.
دنیز کاسگرُِو – جغرافیدان

Denis Cosgrove – Geographer

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید