دنیز کاسگرُِو

منظر یک گفتمان است که از طریق آن گروههای اجتماعی متفاوت در طول تاریخ، هویت گروهی و رابطه خود را با سرزمین و سایر گروههای انسانی شکل داده اند. دنیز کاسگرُِو

دنیز کاسگرُِومنظر یک گفتمان است  که از طریق آن گروه‌های اجتماعی متفاوت در طول تاریخ، هویت گروهی خود و رابطه شان را با سرزمین و سایر گروه های انسانی شکل داده اند. این گفتمان از نظر فلسفی و عملی ارتباط نزدیکی با نحوه نگرش ما دارد.
دنیز کاسگرُِو – جغرافیدان

Denis Cosgrove – Geographer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

دنیز کاسگرُِو
دنیز کاسگرُِو

نویسنده:

  • آناهیتا مدرک

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط