طرح آزمایشی “بام سبز” که در دانشگاه جورجیا صورت گرفته، 88 درصد از میزان بارندگی با شدت کم (کمتر از 2.54 سانتی متر) و 48 درصد از میزان بارندگی با شدت زیاد (بیشتر از 7.62 سانتی متر) را حفظ کرده و در طول 31 رویداد بارانی بین نوامبرِ 2003 و نوامبرِ 2004، اوج جریان را به طور متوسط ​​18 دقیقه به تاخیر انداخته است.

گردآوری و ارائه: شیما طریقی


Source: Carter, Timothy L., and Todd C. Rasmussen. (2006). Hydrologic Behavior of Vegetated roofs. Journal of the American Water Resources Association 42(5), 1261-1274.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیجایگزینی برای درخت کریسمس از شرکت SOM در مرکز اوتزن (Utzon) در دانمارک
مطلب بعدیپروژه های نشان دهنده پیشرو بودن استرالیا در معماری منظر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید